Podívejte se trochu s nadhledem a v legraci na to, jak se vyvíjí chovatel, jeho myšlenky, jeho duše…
S trochou sebekritiky většina chovatelů uzná, že článek má víceméně pravdu. 🙂

1. rok Jsem nadšen!
2. rok Znám všechno!
3. rok Cítím se dost připravený na to, abych mohl dělat posuzovatele na výstavách.
4. rok Myslím, že posuzovatelé ničemu nerozumí!
5. rok Musím si opatřit ještě pár psů.
6. rok Divím se, proč stále ještě nemohu dosáhnout na vrchol?
7. rok Začínám naslouchat chovatelským plánům ostatních.
8. rok Uznávám, že ani moji psi nejsou úplně perfektní.
9. rok Začínám vnímat dobré rady jiných.
10. rok Nenechávám krýt své feny módními psy.
11. rok Používám ve svém chovu jen prvotřídní psy.
12. rok Konečně snad začínám věci rozumět …

(přeloženo z KTR-Reporteru 2/1998, otištěno ve Zpravodaji TTC 23/2000)

Jak roste chovatel