Toužíte po psíkovi? Než si jej přivedete domů, zamyslete se nad následujícími větami, které by vám mohlo, kdyby umělo mluvit, říct vaše budoucí štěňátko.

  • Můj život může trvat 15 let nebo i více. Každé odloučení od Tebe bude pro mě znamenat utrpení. Mysli na to, dřív než mě přivedeš do svého domu.
  • Dej mi čas porozumět, co ode mně chceš.
  • Dej mi svou důvěru – žiji z ní.
  • Nehněvej se na mně dlouho a nezavírej mě za trest. Ty máš svou práci, své přátele, své blízké – já mám jen Tebe.
  • Mluv na mně často. I když Tvým slovům úplně nerozumím, rozumím tónu Tvého hlasu, když na mně mluvíš.
  • Věz: když mě opustíš, nikdy na to nezapomenu.
  • Nebij mě – trefuješ nejen mé tělo, ale i mou duši. Pamatuj, že mám zuby, které mohou lehce rozdrtit Tvou ruku, ale že to nechci udělat.
  • Dříve než mi při práci rozhořčeně vynadáš za vzdorovitost nebo lenost, uvažuj: možná je mi zle z nevhodného jídla, možná jsem byl příliš dlouho vystaven slunci, nebo možná mám už opotřebované srdce.
  • Pečuj o mě, až budu starý – také Ty jednou zestárneš.
  • Neopouštěj mě, zůstaň se mnou také v mé poslední chvíli. Neříkej: „Nevydržím se na to dívat.“ ani „Ať se to raději stane, když u toho nebudu.“ S Tebou je pro mě totiž všechno lehčí.

Deset proseb malého tibeťáčka