Toužíte po psíkovi? Než si jej přivedete domů, zamyslete se nad následujícími větami, které by vám mohlo, kdyby umělo mluvit, říct vaše budoucí štěňátko.

Můj život může trvat 15 let nebo i více. Každé odloučení od Tebe bude pro mě znamenat utrpení. Mysli na to, dřív než mě přivedeš do svého domu.

Dej mi čas porozumět, co ode mně chceš.

Dej mi svou důvěru – žiji z ní.

Nehněvej se na mně dlouho a nezavírej mě za trest. Ty máš svou práci, své přátele, své blízké – já mám jen Tebe.

Mluv na mně často. I když Tvým slovům úplně nerozumím, rozumím tónu Tvého hlasu, když na mně mluvíš.

Věz: když mě opustíš, nikdy na to nezapomenu.

Nebij mě – trefuješ nejen mé tělo, ale i mou duši. Pamatuj, že mám zuby, které mohou lehce rozdrtit Tvou ruku, ale že to nechci udělat.

Dříve než mi při práci rozhořčeně vynadáš za vzdorovitost nebo lenost, uvažuj: možná je mi zle z nevhodného jídla, možná jsem byl příliš dlouho vystaven slunci, nebo možná mám už opotřebované srdce.

Pečuj o mně, až budu starý – také Ty jednou zestárneš.

Neopouštěj mě, zůstaň se mnou také v mé poslední chvíli. Neříkej: „Nevydržím se na to dívat.“ ani „Ať se to raději stane, když u toho nebudu.“ S Tebou je pro mě totiž všechno lehčí.

Deset proseb malého tibeťáčka